Ulf Sandmark: Stoppa kriget i Ukraina!

Pixabay

DEBATT. Sverige måste stödja omedelbara fredsförhandlingar och stoppa vapenleveranserna innan eskaleringen leder till kärnvapenkrig! Det borde vara mer och mer tydligt för alla, att angloamerikanska geopolitiker utnyttjar Ukraina för att kriga mot Ryssland.

Sedan 1992 är Wolfovitzdoktirnen amerikansk politik att inte låta någon stat i Sovjets ställe hota USA:s hegemoni i världen. Nu dras Nato alltmer in i krig mot Ryssland med Sverige och Finland som nya slagträn. Sedan i somras har Nato även en utopisk Asien strategi att hävda sin militära dominans även mot Kina.

Sanningen syns allt tydligare: Det är inte Sverige som behöver Nato för fred, utan det är Nato som behöver Sverige för krig!

Nato har just förlorat ett 20-årigt krig mot fattiga Afghanistan vilket bara är ett i raden av misslyckanden. Länder som Saudiarabien och Turkiet omorienterar sig nu till Asien, till BRICS och SCO, utifrån förväntningar att Nato och Ukraina kommer att misslyckas med sitt krig. Omvärlden ser Västvärldens långa ekonomiska nedgång som nu accelereras till följd av den galna sanktionspolitiken som endast slår undan fötterna för den egna ekonomin och kastar befolkning och företag in i en akut energikris som kan bli en ren katastrof när vintern sätter in.

Omvärlden ser hur klimatfrågan används av den västliga näringslivs eliten på Världsekonomiska forumet i Davos för att genomföra den stora omställningen (The Great Reset) trots att det inte är någon klimatkris. Man skapar enorma svårigheter för hela branscher av basindustri, skogs- och jordbruk. Med så kallad taxonomi skall sådana företag blockeras från krediter från banksystemet. Tillsammans med orimliga regler från ett fullständigt elitistiskt styrt EU driver globalisterna jordbrukare, företag och husägare i hela västvärlden mot konkurs och plundring. Det är finanselitens kortsiktiga lösning för att upprätthålla finanssystemets gigantiska skuldbubblor.

Förut var det fattiga länder som plundrades, nu har turen kommit till västvärldens medelklass. Utvecklingsländerna däremot försvarar sin ekonomiska utveckling med nya organisationer som BRICS, SCO, BRI, CICA, EAEU, CELAC osv. i tradition av kampen mot kolonialismen och Bandungkonferensen. Man skrattar åt Tyskland, Danmark och Sverige som inte ens vågar berätta vad man vet om sprängningen av gasledningarna Nord Stream och beter som slavar mot länder som uppträder som allierade och samtidigt skadar oss. Nu får vi lära oss hur angloamerikanerna följer den brittiske premiärministern Lord Palmerstons devis att Storbritannien har varken vänner eller fiender, utan bara intressen. Det är detta vi ser nu när spänningen stegras i Ukrainakriget och kärnvapen börjar diskuteras. Sir Malcolm Chalmers på den äldsta brittiska hjärntrusten RUSI har lagt fram förslaget att stegra spänningen om Krim till randen av kärnvapenkrig, och menar att det är så man kan få Ryssland att ge efter. https://larouchepub.com/pr/2022/20220521_royal_defense.html

Det amerikanska strategiska bombflyget har nu Sverige som favoritland för övningar med sina flygplan av typen B-52 som kan bära 12 kärnvapen laddade kryssningsrobotar. Som svar har Ryssland sen 21 augusti flyttat fram sju kärnvapen bombare av typen TU-160 Blackjack och fyra av typen TU-95 Bear-H till Kolahalvön 20 mil från finska gränsen. Med Värdlandsavtalet och Nato ansökningarna har Östersjön har gått från att vara ett fredens hav till ett område för kärnvapen kraftmätning som angloamerikanerna kan utnyttja för sina egna geopolitiska syften precis som man idag utnyttjar Ukraina. Den utmaning liknande Kuba krisen man planerat för Krim, kan nu lätt flyttas hit när svenska regeringen inte hävdar vårt intresse att stå utanför Natos kärnvapen samordning. Är det bara Turkiet och Ungern som ska rädda oss från att hamna mitt i en kärnvapen konfrontation?

Nej! I den gamla Hansastaden Stralsund har medborgarna med stöd av alla partier den 20.10 givit överborgmästare Alexander Badrow i uppdrag att informera regeringen i Berlin att man ”erbjuder stadens rådhus för Ukraina krigets parter att äntligen komma till förhandlingsbordet. Det finns inget viktigare än fred på jorden.” Det var där Stralsundfreden förhandlades fram mellan Hansaförbundet och Danmark år 1370 och fick fred i Östersjön. Alla städer och länder runt Östersjön borde uttrycka sitt stöd och samlas runt Stralsunds initiativ för fred i Ukraina.

Schillerinstitutets arbetar för en ny global arkitektur för fred och ekonomisk utveckling för alla länder! Tillsammans med folkvalda och fredsorganisationer från olika kontinenter i höll Schillerinstiutet en konferens i Mexikos parlament för världsfred för att stoppa kärnvapenhotet. Nästa konferens i denna freds mobilisering hålls den 22.11.  https://schillerinstitute.com/blog/2022/10/25/conference-for-world-peace-stop-the-danger-of-world-peace/

Skribent: Ulf Sandmark

Schillerinstitutet i Sverige, Swish1230462218

schillerinstitutet.se, schiller-institutet@nysol.se, 08/983010, Box 6057, 129 06 Hägersten, Pg: 580049-

Redaktionen

Redaktionen

Inloggningsdelen omfattas inte av utgivningsbeviset, var och en ansvarar själva för sina kommentarer

En Kommentar

Lämna ett svar

Mest lästa nyheterna

Mest lästa krönikorna​