IMF-chefen vill använda ”krisen” för att påskynda klimatomställningen

KLIMAT Det är Kristalina Georgieva, tidigare vd för Världsbanken och idag chef för Internationella valutafonden, som nu ser en möjlighet med den kraftiga ekonomiska nedgången i världen, inte minst i Europa efter den katastrofala covidhanteringen och proxykriget i Ukraina.

Kol, olja och gas kommer sannolikt från Jorden och inte från fossila lämningar

KLIMAT Utifrån den kolcykel som FN:s klimatpanel IPCC använder kan man ungefärligt beräkna hur mycket kol som finns i Jordens hav, atmosfär, mark, växtlighet, sediment efter döda djur och växter samt kol-, olje- och gasfyndigheter.

Ingen matbrist i världen – ändå finns matbrist

VÄRLDEN FN:s livsmedelsorgan FAO hävdar att världens samlade jordbruksproduktion räcker för 10 miljarder invånare. Vi är nu åtta miljarder. FAO hävdar vidare att världens samlade skördar sedan 1961 ökat med 219 procent…

EU förbjuder nya fossildrivna bilar till 2035

KLIMAT Försäljningen av nya diesel- och bensindrivna bilar ska förbjudas till år 2035. Detta beslutades sent igår kväll av EU-parlamentet och ministerrådet, uppger Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet enades om att fasa ut dessa inom 30 år…

Många västländer försöker förbjuda kväve – och därmed kött

KLIMAT Under de senaste månaderna har Nederländerna varit omskrivet för att försöka eliminera kväve, som utgör cirka 78 procent av jordens atmosfär. Det visar sig att många andra västländer försöker göra samma sak.

Vita huset arbetar med ett solblockerande system

KLIMAT Vita husets kontor för vetenskap och teknikpolitik har lanserat en femårig forskningsplan som syftar till att utveckla metoder för att reflektera solljuset tillbaka till rymden för att kyla planeten