Nu växer skulderna till följd av höga elpriser

ENERGI Trots längtan efter billig el så tycks varje år som går komma med allt dystrare nyheter om energi och höga elpriser. Det blir bara dyrare och dyrare att värma hem. Detta samtidigt som vi uppmuntras att skrota bensinbilen för att tanka med el.

Läkaruppropets internationella konferens om covidpandemin i Stockholm 21-22 januari

PANDEMI Den 21-22 januari håller Läkaruppropet i en konferens på Waterfront Congress Centre i Stockholm, om covidpandemin. Konferensen kommer besökas av 15 ledande läkare, forskare och jurister från flera olika länder, med Robert Malone, Jessica Rose och Geert Vanden Bossche som några exempel.

Arbetslösheten ökar – rapporterar Arbetsförmedlingen

EKONOMI Som toppen på isberget, och till följd av den ekonomiska krisen kan Arbetsförmedlingen bekräfta att arbetslösheten ökar. Enligt Trygghetsfonden TSL är industribranschen samt byggande- och handelsbranscherna de som drabbas hårdast vad gäller uppsägningar.

SCB: Barnafödandet i Sverige 2022 har minskat till den lägsta nivån under hela 2000-talet

INRIKES Barnafödandet har minskat kraftigt i Sverige till den lägsta nivån under hela 2000-talet, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Myndigheten kan inte förklara varför.

Riksbanken chockhöjer räntan igen

EKONOMI ”Inflationen är fortfarande alldeles för hög”, skriver den svenska centralbanken i ett pressmeddelande under morgonen. Därför höjer riksbanken styrräntan med ytterligare 0,75%, kort efter deras senaste höjning på 1% för två månader sedan.

Arbetslösheten har ökat sedan 2019

INRIKES Arbetslösheten fortsätter att öka och enligt arbetsförmedlingens hemsida sker det drastiskt. Det är så många som 600 000 arbetslösa personer som står inskrivna i deras register.

Riksdagen röstade ja till spionlag som kan sätta undersökande journalister i fängelse

POLITIK Riksdagen röstade idag ja till den grundlagsändring som innebär att utlandsspioneri kriminaliseras och den införs som tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Grundlagsändring på gång för att inskränka föreningsfriheten

INRIKES Konstitutionsutskottet öppnar upp för grundlagsändring som ger större möjlighet att begränsa föreningsfriheten . Politikernas ambition är att begränsa mötesfriheten för organisationer som anses understödja terrorism för att på sikt vilja förbjuda medlemskap i dessa organisationer.

SIFO: 26% av svenskarna är oroliga för att förlora jobbet

EKONOMI En ny SIFO-undersökning visar att väldigt många svenskar oroar sig för sin förmåga att försörja sig. Hela 90% känner denna oro gällande arbetsmarknadens framtidsutsikter.

Regeringens budget är återhållsam – inga inkomstskattesänkningar

EKONOMI Regeringen lägger idag fram sin nya budget för 2023 och trots att man valt att lägga krut på både stöd till hushåll och företag samt välfärd är det inte en positiv bild som målas upp. Finansminister Elisabeth Svantesson

Nordea bedömer – Räntan på 5 procent 2023

EKONOMI Swedbank förutspår stora räntehöjningar. Konjunkturinstitutet menar att man kommer att höja styrräntan med 2,5 procent redan i början av nästa år, rapporterar Expressen. Emellertid väntas man även göra en höjning redan nu i november och enligt marknaden kommer räntan att höjas till hela 2,65 procent redan i december.

Ungdomar blir allt mer skuldsatta – i synnerhet unga kvinnor

EKONOMI Unga människor blir allt mer skuldsatta hos kronofogden – unga kvinnor inte minst. Det  förmedlar kronofogdens analytiker Davor Vuleta. Förra året hade hela tre procent av personer i åldrarna mellan 18-25 minst en obetald faktura hos kronofogden.

Halva Sverige får elprisstöd – riskerar att driva på inflationen

EKONOMI Samtliga hushåll i södra och mellersta Sverige kommer få stöd för de stigande elpriserna. Totalt kommer 55 miljarder kronor att vara till förfogande enligt regeringens förslag.

Indiska Magasinet i konkurs, skulder ifrån restriktionsåren blev för stora

INRIKES Klädkedjan Indiska Magasinet, känt som Indiska, går i konkurs efter att ha funnits i Sverige i dess nuvarande form sedan 1950-talet. Det har även funnits viss verksamhet i småskaligare form sedan 1901…

Fler konkurser – inflationen och elpriserna en avgörande orsak

EKONOMI Lågkonjunkturen börjar allt mer bli en realitet för företagsvärlden i Sverige. Konkurserna i landet ökade med 13 procent i september. Svenskt Näringsliv tror därmed på ökad arbetslöshet.

Kan bli hyreshöjning med 25 procent – förhandlingsparterna oense

EKONOMI Varje år höjs hyran för hyresgäster men i år riskerar hyresgästerna en mycket kraftig höjning. Hyrorna höjs med utgångspunkt i hyresvärdarnas ökade kostnader, men vilken nivå nästa års hyreshöjningar ska ligga på är Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen djup oense om.

Max Winter: Tankar om demokrati efter valet

OPINION Valrörelsen är nu över och Svenska Morgonbladet kontaktar frihetsrörelsens grundare och demokratiaktivisten Max Winter. Vi vill veta mer om hur hans tankar går kring den fortsatta kampen för demokratin går.

Företagare kan knäckas i och med kommande hyreshöjningar

EKONOMI En kraftig hyresökning på 10 % kommer få småföretagarna att gå på knäna. Många hyresvärdar drabbas nu av höga ränte– och energikostnader och kommer troligtvis behöver kontra med omfattande hyreshöjningar…

Nord Stream: Biden hånar oss!

DEBATT USA har hela tiden motsatt sig gasledningarna Nord Stream 1-2 trots att de varit av högsta säkerhetsintresse för Västeuropa att med omfattande och långsiktigt östvästligt energisamarbete förankra freden i Europa.

Aida Reva: Riksbanker har samarbetat för digital valuta

”Har du hört talas om ESG? Det kommer inte heta social credit system i Sverige, det har redan implementerats på …

Inflationen fortsätter att tillta – snart 10 procent

EKONOMI Trots flera kraftiga räntehöjningar ifrån Riksbanken fortsätter inflationen att tillta. Enligt KPIF, konsumentprisindex med fast räntan, hamnade septembers inflation på 9,7 procent, vilket är en förändring med 1,1 procent sedan föregående månad.

Folkets radio: Var pandemin vår tids största hälsoskandal? Del 1

PANDEMI Folkets radio med Per Shapiro intervjuar läkaren Sven Roman från läkaruppropet. Under intervjun diskuterar de hur hanteringen av pandemin i Sverige är vår tids största hälsoskandal.

Regeringen kallar till ett extrainsatt krismöte

INRIKES Regeringen kallar in krishanterings rådet till ett extrainsatt möte med anledning av situationen i omvärlden.

Prioriteringen när användare tvingas kopplas bort ifrån elnätet denna vinter

INRIKES Hela Europa befinner sig i en tung elkris. Priserna skenar och det talas allt mer om att elbrist är ett fullt möjligt scenario denna

Centralbanker i Israel, Norge och Sverige samarbetar för att utforska ”Retail CBDC”

EKONOMI Centralbankerna i Israel, Norge och Sverige har slagit sig ihop med Bank for International Settlements (BIS) för att utforska hur centralbankernas digitala valutor (CBDC

Klargör vad svenska marinen gjorde vid Northstream!

DEBATT Terrordådet mot Northstream 1 & 2 kan avgöra hela Europas framtid. Det är en krigshandling mot stora ryska och tyska ekonomiska och politiska intressen …

Forskare säger att vi kan bli ständigt övervakade genom AI teknik

TEKNIK I en debattartikel säger forskare att massövervakningen är här och att den drivs på av staten. De bekräftar även farhågan att ”genom att använda …

Cyberattack mot svensk myndighet

INRIKES Dataintrång hos myndigheten Naturvårdsverket har lett till att information stulits och att systemet legat nere i över ett dygn. Är detta en slump eller …

Halvmiljon svenskar kan behöva flytta om räntorna stiger mera

INRIKES. Från politiskt håll har röster höjts för att införa ett amorteringsstop. Svenskarnas skuldsättning är otroligt hög och höjda räntor …

Europas folk förbereds för utslagna mobilnät i vinter

TELEKOM. En gång var det något otänkbart att mobiltelefonnäten kan slås ut helt i Europa. Denna vinter kan det blir …