Ryssland accepterar inte ett pristak på sin oljeförsäljning

Vladimir Putin 2022.jpg / Foto: Unknown / Wikimedia Commons
VÄRLDEN. Ryssland har valt att inte acceptera pristaket som västvärlden fastställt beträffande landets försäljning av olja till väst. Ryssland har därmed som avsikt att inte exportera olja till länder som förvägrar ryska producenter adekvata marknadspriser. Detta bekräftade Kremls talesperson, Dmitry Peskov, i media i slutet av förra veckan.

Enligt Peskov följer Moskva Europas handelshindrande sanktioner och kommer ”inte att ge vika ”, enligt tidningen The European Conservative.

Det är framförallt länderna inom G7 och EU som ligger bakom detta. Länderna i fråga vill vidmakthålla ett pristak på 60 dollar per fat för rysk råolja. Förslaget skulle, även om det antog, kunna bli svårt att verkställas då den ryska oljan fraktas i oljetankar, och inte via infrastrukturen avledningar som västmakterna lätt kan kontrollera.

Ryssland kommer inte att exportera olja till länder som inför detta pristak, enligt kremls talesperson.

Redaktionen

Redaktionen

Inloggningsdelen omfattas inte av utgivningsbeviset, var och en ansvarar själva för sina kommentarer

Lämna ett svar

Mest lästa nyheterna

Mest lästa krönikorna​