Mayday – Mänskligheten är hotad och måste räddas

vaken.se
OPINION. En global oligarki försöker upprätta en teknokratisk diktatur – totalitarianism. Agendan synes ha tre huvudmål:

– maximal kontroll av mänskligheten
– transhumanism
– depopulation

För att kunna genomföra dessa mål synes ambitionen vara att skapa en ”världsregering”. Och vägen dit bygger på att skapa kaos så att en totalitär regering framstår som lösningen på uppkomna problem. Smittsamma virus, skenande priser, krig och klimatlarm passar utmärkt in i detta. Agendan drivs av WEF i samspel med korporativa internationella organ som WHO och FN, vilka synes ha hållhakar på regeringar, massmedia, vetenskapsorgan och andra organisationer. Denna konspiration mot mänskligheten står att läsa om på WEF:s webbsida. Det som sker är planerat sedan länge och i oktober 2019 genomfördes en förövning till den så kallade pandemi som skulle komma, se om ”Event 201” på internet. Så plandemi vore den adekvata termen för ”pandemin”.

Ett kärnvapen i det som pågår utgör massinjektionerna mot sars-cov2-viruset. Dessa möjliggjordes genom den av WHO deklarerade pandemin i början av 2020. ”Pandemin” bestod av att ett stort antal ”virusfall”skapades genom ett omfattande testande med ett PCR-test som påstods visa på det aktuella viruset. Något som testet inte kunde användas till enligt dess uppfinnare nobelpristagaren Kary Mullis. Genom omfattande skrämselpropaganda i massmedia skapade man masspsykos och människor lurades en masse till sprutorna. Samtidigt infördes drastiska restriktioner, vilka kraftigt begränsade människors frihet och sargade samhället. Men det har aldrig existerat någon egentlig
pandemi.

Vad gäller ”pandemin” går vanligen WHO ut med ett budskap, vilket sedan går vidare från global till nationell och lokal nivå. I detta spelar så kallade folkhälsoorgan första fiolen, med amerikanska CDC i spetsen. Budskap därifrån efterapas i Europa av EMA och vidare till nationella motsvarigheter som Folkhälsomyndigheten i Sverige. Även om effektuering av beslut sker i olika grad och i olika takt är det uppenbart att orkestrering sker samordnat uppifrån och ner. På liknande sätt fungerar det inom politiken, massmedia, vetenskapen och organisationsvärlden.

Genom det biovapen som sprutorna mot covid-19 utgör, ska människor ägas via digital
identifikation och omvandlas till transhumaner. Parallellt med detta ska injektionerna leda till depopulation av jordens befolkning. Detta både genom att liv förkortas och försämrad fertilitet som hindrar uppkomsten av nya liv. Det som sker under ”pandemin” bryter mot Nürnbergkonventionen, en lag som tillkom efter nazismens medicinska experiment under andra världskriget för att förhindra att något liknande skulle ske igen. Se Vera Sharavs historiska tal och andra hågkomster på minnesdagen över 75 år med Nürnbergkonventionen på hemsidan till organisation Alliance for Human Research Protection (AHRP) på länken ahrp.org.

Innehållet i injektionerna är inte vacciner utan utgör en genetisk medicinsk försöksverksamhet. Och stipulerat informerat samtycke sker inte. Ett annat brott mot Nürnbergkonventionen är att injektioner aldrig skulle kommit på tal, eftersom fungerande botemedel finns såsom ivermektin och hydroxiklorokin.

De lättnader som skett av restriktioner under 2022 synes vara motsägelsefulla men till för att förvilla. I maj gjorde nämligen WHO ett försök att ändra det internationella hälsoregelverket IHR 2005. Det amerikanska förslaget till ändringar gick ut på överlämna avsevärt mer makt över hälsobeslut från världens nationer till WHO. Ja till förslaget röstade förutom USA den övriga västvärlden, Australien och Nya Zeeland medan länder som Kina, Ryssland, Indien, Sydafrika och Brasilien röstade nej.

En annan tydlig skenmanöver är att den amerikanske presidenten Joe Biden förklarat att pandemin är över samtidigt som amerikanska myndigheter propagerar för fler sprutor även långt ner i åldrarna. Allt medan de undantagslagar, vilka infördes i april 2020 med ”pandemin” som motiv, nyligen förlängts och fortfarande gäller. Även EMA, den europeiska folkhälsomyndigheten, medger numera injiceringar från sex månaders ålder.

Läs vidare på: https://www.vaken.se/mayday-mayday-mayday-manskligheten-ar-hotad-och-maste-raddas/

Text: vaken.se

Källor och referenser:
ahrp.org
icic.law
thehighwire.com
childrenshealthdefense.org
worldcouncilforhealth.org
naturalnews.com
dailyexpose.uk
vernoncoleman.org
rumble.com/c/StewPeters
globalresearch.ca
zeeemedia.com
newsvoice.se
swebbtv.se
nyadagbladet.se

Redaktionen

Redaktionen

Inloggningsdelen omfattas inte av utgivningsbeviset, var och en ansvarar själva för sina kommentarer

Lämna ett svar

Mest lästa nyheterna

Mest lästa krönikorna​