Max Winter: Vi kan lära oss mycket av revolutionen i Iran

Foto: Freebite
DEBATT. Vi ser en begynnande revolution i Iran som redan fått stor effekt i landet. Den unga flickan Mahsa Aminis död blev gnistan som tände den eld i landet som länge vart förtryckt av en islamistisk totalitär regim.

Hon besökte landet med sin familj och blev utsatt av ordningspolis när hon inte hade på sig sin hijab på rätt sätt som krävs av kvinnor som befinner sig i landet. Hon skadades svårt och avled sedan på grund av skadorna. Protesterna som följde har även blivit våldsamma med flera rapporterade dödsfall. Några veckor efter konflikten startade så bekräftades det även den unga flickan Bagher Namazi har blivit mördad av regimen efter att hon utryckt missnöje mot makthavarna i landet.

Så vad kan vi lära oss av denna revolution och frihetskamp?

Det finns många intressanta paralleller man kan dra över det som just nu sker i Iran. Sedan början av 2020 så har en kamp för frihet pågått i Sverige och resten av världen. Restriktioner, mask krav, nedstängningar och medicinsk tvång var några av de faktorer som lede till massiva protester och demonstrationer världen över. Den svenska rörelsen som var kritisk mot denna utveckling tog ytterligare fart och växte lavinartat när vaccin passen infördes i Sverige under slutet av förra året.

Vilka är de gemensamma nämnarna?

Det vi ser i Iran är ett uppror mot ett kontrollsamhälle. Kontroll i negativ bemärkelse är motsatsen till frihet. Vilket historiks sätt alltid varit orsaken till revolution och uppror när människor har förtryckts. Det är tragiskt att kvinnor i Iran som inte vill leva i deras nuvarande islamistiska kultur med hijab krav ska tvingas göra det. Men ironin blir uppenbar när man ser bilder på kvinnor som bränner sina sjalar fast de har på sig masker över ansiktet som symboliserar en annan form av kontroll.

Vad kan vi se för liknelser här?

Iran har en historia att vara stolta över med ett rikt kulturellt arv. Man har haft storhetstider och byggt imperier som fortfarande har relevans i historieböckerna. Under sjuttiotalet så genom gick landet en annan revolution. Pahlavidynastin som byggde upp landet under Shah Mohammad Reza Pahlavi till en modern monarki som bland annat gav kvinnor rösträtt, störtades av Ayatollah Khomeini som skapade den islamiska republiken som fortfarande präglar landets styresskick.

Det nuvarande styresskicket använder religion som medel för att kontrollera sin befolkning. Sedan förändringen skedde i Iran så har människors fri- & rättigheter inskränkts och är inte självklara. Även om religion i sig kan ses som en skapelse för att styra människor, så kan det vara en mer subtil kontroll där man lovar positiva fördelar för de människor som väljer att underkasta sig den. I jämförelse med ett totalitärt slavsamhälle där man inte hymlar med kontrollen av sina undersåtar.

Religionens grepp om mänskligheten som enda form av andlighet liknar på många sätt den medicinska industrins grepp om människors uppfattning som det enda sätt att undvika sjukdom och död. Rädslan pandemin skapade från 2020 och framåt gjorde att människor valde att underkasta sig ett totalitärt styre snabbare än någon makt girig oligark någonsin kunnat drömma om, visar det tydligt. Människor valde att inte tänka kritiskt, utan lyssnade istället på ”experterna” som riktade dem mot den inhägnad de behövde ställa sig i, likt får. Man ser fortfarande spår av detta i China med sin zero covidstrategi. Där man stänger in människor i sina hem vid minsta indikation på positiva falska PCR testsvar som präglat pandemi åren.

Om den kinesiska befolkningen hade haft någon som helst kampvilja likt de iranska skolflickor som modigt står upp mot den totalitära regim som mördar de som gör motstånd. Så hade de inte befunnit sig i denna situation av kontroll och underkastelse som får boken 1984 av George Orwell att blekna i jämförelse.

Som Benjamin Franklin sa, ”Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety”

Vi får nu hoppas att denna revolution i Iran slutligen skapar mer frihet åt folket. Och att vi frihetskämpar som står upp för våra fri- & rättigheter i en annan kamp som bara har tagit sin början tar inspiration från ett folk som visar att de verkligen fått nog. För om vi väljer falsk trygghet över frihet, så har vi tillslut inget av dem.

Chefredaktör,

Max Winter

Max Winter

Max Winter

Inloggningsdelen omfattas inte av utgivningsbeviset, var och en ansvarar själva för sina kommentarer

Lämna ett svar

Mest lästa nyheterna

Mest lästa krönikorna​